6

Защо считаме, че е важно да честваме железниците през тази година?
Защото това е най-устойчивият, иновационен и безопасен вид транспорт, който съществува!

Нека научим още за Европейската година на железопътния транспорт, #EUYearofRail
Отговорете на въпросите и проверете Вашите познания!

1 / 6

Знаете ли, че 2021 е Европейската година на железопътния транспорт?

2 / 6

Кога е създаден първият електрически локомотив?

3 / 6

Делът на железопътния транспорт в емисиите на парникови газове на транспортния сектор в ЕС е…

4 / 6

Колко е дълга железопътната мрежа на ЕС?

5 / 6

За кои от изброените пътувания може да ползвате нощен влак?

6 / 6

Какъв е делът на жените сред работещите в сектора на железопътния транспорт?

0%