7

Miks väärib raudteetransport meie arvates eraldi aastat?

Kuna tegemist on ühe kõige säästvama, uuenduslikuma ja ohutuma transpordiliigiga!

Lisateave #EUYearofRail kohta

Osale viktoriinis ning ja testi oma teadmisi

1 / 6

Kas teadsid, et 2021. aasta on Euroopa raudteeaasta?

2 / 6

Mis aastal esitleti esimest elektrivedurit?

3 / 6

Kõigist ELi transpordisektori kasvuhoonegaaside heitkogustest pärineb raudteetranspordist…

4 / 6

Milline on Euroopa raudteevõrgu kogupikkus?

5 / 6

Milliste reiside puhul saab kasutada öörongi?

6 / 6

Kui suur osa raudteesektori töötajatest on naised?

0%