29

Γιατί πιστεύεις πως είναι σημαντικό να γιορτάσουμε τους σιδηρόδρομους
φέτος;
Γιατί είναι ένα από τα πιο βιώσιμα, καινοτόμα και ασφαλή μέσα μεταφοράς που διαθέτουμε!
Πάμε να μάθουμε περισσότερα για το #EUYearofRail
Κάνε το quiz σου τέσταρε τις γνώσεις .

1 / 6

Το ήξερες ότι το 2021 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων

2 / 6

Πότε δημιουργήθηκε η πρώτη ηλεκτρική ατμομηχανή

3 / 6

Από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα Ευρωπαϊκά μέσα μεταφοράς, τα τρένα είναι υπεύθυνα για το:

4 / 6

Ποιο είναι το συνολικό μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ευρώπη?

5 / 6

Για ποιο από τα παρακάτω ταξίδια μπορείτε να πάρετε νυχτερινό τρένο

6 / 6

Τι ποσοστό εργαζομένων στον σιδηροδρομικό τομέα είναι γυναίκες

0%