8

Kāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi to svinēt?

Jo tas ir viens no visilgtspējīgākajiem, inovatīvākajiem un drošākajiem transporta veidiem, kādi pastāv!

Uzzināsim vairāk par #EUYearofRail

Piedalies testā Un pārbaudi savas zināšanas.

1 / 6

Vai Tu zināji, ka 2021. gads ir Eiropas Dzelzceļa Gads ?

2 / 6

Kurā gadā tika izstrādāta 1. elektriskā lokomotīve?

3 / 6

No visām ES transporta radītajām siltumnīcefekta gāzu emisijām dzelzceļš ir atbildīgs par…

4 / 6

Kāds ir dzelzceļa tīkla kopējais garums Eiropā?

5 / 6

Kuros no šiem braucieniem Tu vari doties nakts vilcienā?

6 / 6

Cik procentu dzelzceļa nozares darbinieku ir sievietes?

0%