44

Dlaczego uważamy, że świętowanie kolei w tym roku jest ważne?
Ponieważ to jeden z najbardziej zrównoważonych, innowacyjnych i szybkich środków transportu jakie mamy!

Dowiedzmy się więcej na temat #EUYearofRail

Rozwiąż QUIZ i sprawdź swoją wiedzę.

1 / 6

Wiedziałeś, że 2021 jest Europejskim Rokiem Kolei?

2 / 6

Kiedy wynaleziono pierwszą elektryczną lokomotywę?

3 / 6

Ze wszystkich emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu w UE, pociągi odpowiadają za…

4 / 6

Jaka jest całkowita długość sieci kolejowej w Europie?

5 / 6

Na którą z tych wycieczek możesz się udać pociągiem nocnym?

6 / 6

Jaki procent zatrudnienia w sektorze kolejowym stanowią kobiety?

0%